POLITICĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CargoArt Solutions SRL, cu sediul în Târgu Mureș, Strada Livezeni nr.39 ap.4, Târgu Mureș 540565, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J26/199/2017, cod unic de înregistrare 37057898 (”CargoArt Solutions”), a elaborat această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal (“Politică”) pentru a vă informa cu privire la condițiile în care colectăm, procesăm, utilizăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal.
În sensul prezentei Politici, noțiunea de date cu caracter personal va avea semnificația de orice informații despre o persoană identificată sau identificabilă, precum numele, prenumele, adresa, numărul de telefon („Date cu caracter personal”).

Confidențialitatea datelor este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, prin urmare, ne asigurăm că prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în deplină conformitate cu principiile enunțate în legislația aplicabilă, inclusiv dar fără limitare la Regulamentului general privind protecția datelor. 679/2016(“GDPR”).
Prezenta Politică are scopul de a te informa, în calitate de persoană vizată, despre modalitatea în care CargoArt Solutions, în calitate de operator de Date cu caracter personal, acționează în relația cu utilizatorii site-ului www.cargoart.ro (”Site-ul”).

Te rugăm să citești cu atenție această Politică, întrucât, prin acceptarea ei, te declari de acord cu toate clauzele indicate mai jos.

Utilizatorul nu are obligație de a ne furniza datele cu caracter personal menționate în acest document, însă nu vom putea presta serviciile pe care ni le soliciți. În cazul în care nu ești de acord cu prezentele condiții de utilizare, te rugăm să nu continui utilizarea serviciilor noastre.

Prevederile acestei Politici au rol pur informativ și nu afectează drepturile recunoscute de legislația incidentă în materie.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCREAZĂ CargoArt Solutions ?

Datele cu caracter personal pe care noi le vom prelucra sunt datele obținute direct de la tine (în momentul înregistrării în Site) sau rezultate în urma prestării serviciilor de către CargoArt Solutions precum:
datele furnizate la crearea contului – când ne oferi informații precum nume; prenume; sex; data nașterii/ vârsta; adresa;

Datele introduse în Secțiunea ”Contul meu” – unde aveți posibilitatea de a completa adresa de livrare, etc.;

datele introduse cu ocazia plasării unei comenzi – când ne furnizați date precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plata, numar de telefon, etc.
CargoArt Solutions oferă posibilitatea înregistrării în Site prin intermediul contului Facebook sau Google. In acest caz, veti fi directionati către paginile Facebook Inc / Google LLC sit e rugam sa consulti si politicile de confidentialitate Facebook, respectiv Google, disponibile la urmatoarele link-uri:
https://www.facebook.com/about/privacy sau https://policies.google.com/privacy

ÎN CE SCOP COLECTĂM DATELE TALE?

Utilizăm datele colectate la punctul 1 pentru:

Desfășurarea relației contractuale, preluarea și procesarea comenzilor și tranzacțiilor efectuate cu ocazia prestării serviciilor CargoArt Solutions sau pentru soluționarea sesizărilor tale

Durata prelucrării: datele vor fi stocate pe perioada de 3 ani, calculată de la data comenzii.

Analize și statistici privind utilizarea serviciilor noastre, optimizarea serviciilor CargoArt Solutions în vedere îmbunătățirii satisfacției clienților, a produselor și a serviciilor, identificarea potențialelor probleme cu privire la serviciile noastre.
Durata prelucrării: datele tale vor fi stocate pe perioada de pana la 5 ani calculată de la data încetării calității de utilizator.

Marketing direct și alte comunicări comerciale, oferirea de discount-uri, promoții, lansări de produse sau servicii.
Durata prelucrării: datele vor fi stocate pe o perioadă de pana la 3 ani de la data încetării calității de utilizator sau de îndată, în cazul solicitării excluderii din comunicările comerciale și de marketing.

Prevenirea și combaterea fraudei, conformarea cu obligațiile legale ale CargoArt Solutions, protejarea unor drepturi în justiție, prevenirea tentativelor de fraudă.

Durata prelucrării: datele vor fi stocate pe o perioadă de pana la 5 ani de la data încetării calității de utilizator sau, în cazul în care legea impune o durată mai îndelungată, pe durata prevăzută de normele incidente.
CargoArt Solutions poate șterge datele tale cu caracter personal atunci când consideră că nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate.

În orice caz, ai dreptul de a-ți retrage acordul pentru prelucrare sau de a te opune prelucrării și, în cazul în care nu există motive legitime și imperioase pentru prelucrare care să prevaleze, vom înceta prelucrarea datelor.

CARE ESTE TEMEIUL ÎN BAZA CĂRUIA PRELUCRĂM DATELE TALE?

CargoArt Solutions prelucrează datele tale cu caracter personal în temeiul articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDR – prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale, respectiv art. 6 alin. (1) litera c) din GDPR – prelucrarea pentru îndeplinirea unor obligații legale care îi revin operatorului (CargoArt Solutions).

Întrucât majoritatea informațiilor le obținem direct de la tine, acestea sunt prelucrate în temeiul articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDR – prelucrare în baza consimțământului persoanei vizate.

În principal, prelucrăm datele cu caracter personal pentru a putea încheia un contract, la cererea ta. De asemenea, prelucrăm datele pentru îndeplinirea obligațiilor noastre de arhivare, a obligațiilor de a comunica unor autorități publice sau pentru conservarea și exercitarea unor drepturi în justiție. Totodată, sunt cazuri în care prelucrăm datele în temeiul interesului nostru legitim și pentru a facilita accesul la serviciile noastre.

CARE SUNT DREPTURILE TALE CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

Dreptul de acces: Ai dreptul de a obține de la noi confirmarea că datele tale sunt prelucrate de noi, precum și informații despre procesarea specifică, cum ar fi: scopurile prelucrării, categorii de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor cu caracter personal, perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate, dacă transferăm datele cu caracter personal în străinătate și cum le protejăm;

Dreptul la rectificare: Ai posibilitatea de a solicita rectificarea datelor tale cu caracter personal în cazul în care identifici că acestea sunt eronate sau incomplete;

Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): În anumite cazuri, ai posibilitatea de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, și anume atunci când acestea nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate, dacă îți retragi consimțământul privind prelucrarea (și nu există niciun alt motiv legal pentru prelucrare) sau dacă te opui prelucrării;

Dreptul la portabilitatea datelor: Ai dreptul de a obține transferul datelor pe care le prelucrăm sau le controlăm către un alt operator al;

Dreptul la opoziție: în anumite situații, ai dreptul de a te opune prelucrării datelor personale de către noi.
Retragerea consimțământului: În măsura în care ai consimțit la prelucrarea datelor personale, poți oricând să-ți retragi consimțământul, fără a afecta legalitatea procesării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a nu fi supus vreunei decizii individuale automate: ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea. Un astfel de drept nu poate fi exercitat atunci când decizia:(i) este necesară pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract între tine și CargoArt Solutions; (ii) este necesară pentru luarea unor măsuri adecvate pentru a-ți proteja drepturile, libertățile și interesele legitime; sau (iii) se bazează pe consimțământul tău explicit.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor tale cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt:

  • ​​Bulevardul Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Cod Postal 010336, București, România;
  • e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Lista completă a autorităților de protecție a datelor din Uniunea Europeană: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

CUM ÎȚI POȚI EXERCITA DREPTURILE CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Anumite drepturi pot fi exercitate direct din Site și prin transmiterea unui e-mail la adresa office@cargoart.ro. Pentru a ne asigura că persoana care ne contactează cu privire la datele tale cu caracter personal ești chiar tu, ne rezervăm dreptul de a-ți verifica identitatea anterior eliberării oricărui tip de răspuns cu privire la datele cu caracter confidențial, tocmai în scopul de a asigura confidențialitatea tuturor datelor.

Facem toate eforturile pentru a răspunde cererilor tale în termen de o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni, dacă este necesar, ținând cont de complexitatea și numărul cererilor, caz în care te vom informa despre orice prelungire și despre motivele întârzierii

CUI PUTEM DEZVĂLUI DATELE TALE?

În prezent, CargoArt Solutions dezvăluie datele tale cu caracter personal către:

  • furnizorii de servicii (acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite de CargoArt Solutions ) și pe care CargoArt Solutions îi contactează pentru servicii administrative, pentru marketing si alți furnizori de servicii (de exemplu, furnizori de servicii IT, servicii de stocare de date etc.);
  • contabili, auditori, avocați și alt personal profesionist extern, care vor fi ținuți de obligații legale sau contractuale de confidențialitate;
  • autoritățile publice, dacă dezvăluirea este necesară pentru a ne conforma cu o obligație prevăzută de legislația aplicabilă.

CE MĂSURI DE SECURITATE AM IMPLEMENTAT PENTRU PROTEJAREA DATELOR DVS.?

Luăm toate măsurile de precauție necesare, având în vedere natura datelor cu caracter personal și riscurile legate de prelucrarea datelor, pentru a menține securitatea datelor și, în special, pentru a preveni denaturarea, deteriorarea sau accesul neautorizat al terților (protecția fizică a locației, proceduri de autentificare cu acces personal, securizat prin identificatori și parole confidențiale, un jurnal de conectare, criptarea sau anonimizarea datelor cu caracter personal, stocarea în medii sigure. Cu toate acestea, în pofida eforturilor noastre, nu putem garanta întotdeauna eficacitatea măsurilor de securitate implementate și, prin urmare, nu putem garanta securitatea datelor cu caracter personal în orice moment.

ACTUALIZAREA POLITICII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Aceasta Politică a devenit aplicabilă la data de 1 iulie 2021. Este posibil să actualizăm sau să modificăm această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal după cum este necesar, urmând a vă aduce la cunoștință aceste modificări. Cu toate acestea, vă recomandăm să consultați din timp în timp această pagina dacă doriți să fiți informat despre modalitatea în care datele dvs. sunt colectate și protejate.

Pentru a solicita mai multe detalii cu privire la măsurile luate pentru a vă proteja informațiile personale în cazurile menționate mai sus, ne puteți contacta la orice moment, la adresa office@cargoart.ro